1

چگونه از برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین مطلع شدید ؟

2

زمان برگزاری نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟

3

آیا برای ورود به صفحه و بازدید برنامه ها و دریافت اطلاعات با مشکل مواجه شدید ؟

4

به نظر شما تا چه میزان جشنواره مجازی اقوام توانسته صنایع دستی استان را معرفی نماید ؟

5

به نظر شما تا چه میزان جشنواره مجازی توانسته آداب و رسوم اقوام و فرهنگ روستاها را معرفی نماید ؟

6

به نظر شما تا چه میزان جشنواره مجازی اقوام توانسته جاذبه های گردشگری و تاریخی را معرفی نماید ؟

7

ساعت برگزاری جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید ؟

8

کیفیت برنامه های جشنواره مجازی در خصوص معرفی صنایع دستی ایران را چگونه ارزیابی می کنید ؟

9

کیفیت موسیقی سنتی و آیینی اقوام را در برنامه های جشنواره مجازی چگونه ارزیابی می کنید ؟

10

کیفیت کارگاههای آموزشی و اساتید منتخب را در برنامه های جشنواره مجازی چگونه ارزیابی می کنید ؟

11

نحوه اجرای مجریان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

12

کدام گروه موسیقی استانی از نظر شما بهترین اجرا را داشت ؟

13

کدام گروه موسیقی استان گلستان بهترین اجرا را داشت ؟

14

چه بخشی از جشنواره مجازی بیشتر نظر شما را به خود جلب کرد ؟

15

لطفا در صورت تمایل شماره تماس خود را جهت شرکت در قرعه کشی قید دهید.